Inclusie procedure

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie

 

Inclusie procedure

 

Wilt u een patiënt includeren? Gebruik de RACE envelop.

 

1. Bespreek het patiënten informatie formulier (download)

 

2. Vul de inclusielijst uroloog in (download)

 

3. Onderteken samen met de patiënt het toestemmingsformulier (download).

Bij deelname ondertekend éérst de patient, vervolgens de uroloog.

 

4. Geef de baseline vragenlijst mee aan de patiënt.

 

Lever de studiedocumenten aan bij de RACE onderzoeker. De onderzoeker neemt contact op met de patiënt over de vragenlijsten.