Meetmomenten

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie

 

Drie RACE meetmomenten

 

T = 30 dagen post-operatief

- Plan een meetmoment 30 dagen na de operatie.

- Vul de bijbehorende klinische datavelden in via de eCRF Research Manager

 

 

T = 90 dagen post-operatief

- Plan een meetmoment 90 dagen na de operatie.

- Vul de bijbehorende klinische datavelden in via de eCRF Research Manager

 

 

T = 12 maanden post-operatief

- Plan een meetmoment 12 maanden na de operatie.

- Vul de bijbehorende datavelden in via de eCRF Research Manager

 

Deze consulten vinden plaats conform reguliere (standaard) zorg.

 

NVU database

De uroloog vult na minimaal 30 dagen de verplichte NVU-database in.