Meetmomenten

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie


Drie RACE meetmomenten


T = 30 dagen post-operatief

- Plan een meetmoment 30 dagen na de operatie.

- Vul de bijbehorende klinische datavelden in via de eCRF Research ManagerT = 90 dagen post-operatief

- Plan een meetmoment 90 dagen na de operatie.

- Vul de bijbehorende klinische datavelden in via de eCRF Research ManagerT = 12 maanden post-operatief

- Plan een meetmoment 12 maanden na de operatie.

- Vul de bijbehorende datavelden in via de eCRF Research Manager


Deze consulten vinden plaats conform reguliere (standaard) zorg.


NVU database

De uroloog vult na minimaal 30 dagen de verplichte NVU-database in.