Home

De RACE studie is op 1 december 2015 gestart dankzij subsidie van ZonMw.

Voor meer informatie, mail RACE@Rijnstate.nl

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie


Welkom op de website van de RACE studie


Per december 2015 is de RACE studie van start. RACE (RAdical Cystectomy Evaluation) is een door ZonMW gefinancierde prospectieve vergelijkende studie, uitgevoerd in samenwerkingsverband tussen ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) en het Radboudumc (NIjmegen).


Het hoofddoel van RACE is om de (kosten-) effectiviteit van robot-geassisteerde radicale cystectomie (RARC) te vergelijken met open radicale cystectomie (ORC) bij patiënten met blaaskanker. ORC is volgens richtlijnen de standaard behandeling, maar RARC wordt steeds vaker in Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Goede vergelijkende studies ontbreken momenteel.


Kortom, welke operatie techniek levert de meeste baten op voor de patiënt?


De studie wordt uitgevoerd in meer dan twintig verschillende Nederlandse ziekenhuizen.  Volwassenen met een indicatie voor een radicale cystectomie zullen worden gevraagd of zij mee willen doen met de RACE studie. Om de behandeltechnieken goed met elkaar te kunnen vergelijken, is zowel medische informatie als informatie over de kwaliteit van leven nodig. Daarom vragen wij aan de patiënten toestemming voor het bijhouden en opslaan van de medische gegevens. Daarnaast krijgen patiënten maandelijks vragenlijsten over de kwaliteit van leven en de kosten die gemaakt worden in verband met de ziekte.


Op deze website kunt u meer informatie vinden over de RACE studie. Bij vragen kunt u een mail sturen naar RACE@Rijnstate.nl. Blijf ook op de hoogte via de nieuwsbrief, of via twitter en volg ons op @RACEstudie!