Samenvatting

De RACE studie is op 1 december 2015 gestart dankzij subsidie van ZonMw.

Voor meer informatie, mail RACE@Rijnstate.nl

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie


RACE  samenvatting


RACE - RAdical Cystectomy Evaluation. Comparative Effectiveness Study of Open versus Robot Assisted Laparoscopic Surgery


Doel / Vraagstelling

Het hoofddoel van de RACE studie is om de (kosten-)effectiviteit van robot geassisteerd radicale cystectomie (RARC) te vergelijken met die van open radicale cystectomie (ORC) bij patiënten met blaaskanker.


Studie opzet

Prospectieve vergelijkende studie in meerdere Nederlandse centra.

 


Studiepopulatie  / databronnen

338 volwassenen met een indicatie voor een radicale cystectomie volgens de huidige richtlijnen.

 


Vergelijking

De open radicale cystectomie (ORC) techniek wordt vergeleken met de robot geassisteerde radicale cystectomie (RARC) met urinedeviatie volgens Bricker of een neoblaas.

 


Methode

Op verschillende meetmomenten (voor de operatie, 1, 3, 6, 12 maanden na de operatie) zullen klinische data, kwaliteit van leven en zorggebruik gerelateerde aspecten worden gemeten.

 


Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van deze studie zijn de complicaties tot 90 dagen postoperatief (volgens de internationale gevalideerde Clavien-Dindo classificatie).

Secundaire uitkomsten zijn ziekte gerelateerde kwaliteit van leven (EQ-5D-5L, FACT-Bl-Cys en Bladder Cancer Index), tijd tot herstel, peri-operatieve parameters, bloedverlies, transfusie parameters, duur ziekenhuisverblijf, duur verblijf op IC, de pathologische resultaten en kosten.

 


Tijdpad

December 2015 – December 2019; 48 maanden