FAQs artsen

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie

RACE  FAQsWat als een patiënt een open-dicht procedure ondergaat?

Helaas komt het voor dat de radicale cystectomie niet voltooid kan worden. Wij vragen deze patiënten om nog één keer de T=30 dagen kwaliteit van leven vragenlijsten in te vullen. Aan urologen vragen we de reden van de open-dicht procedure en vervolgens alleen de T=30 datavelden in te vullen. Mocht dit in uw centrum voorkomen, zou u ons hierop willen attenderen?Moet epidurale anesthesie bij RARC worden toegepast?

Ja, wij adviseren alle ziekenhuizen epidurale anesthesie toe te passen voor maximaal 72 uur post-operatief (conform het advies van ERAS Society). Als RACE team streven wij naar een identiek protocol om zoveel mogelijk confounders uit te sluiten en uniformiteit tussen ziekenhuizen te waarborgen.Wat als de diagnose cN+ is gesteld?

Op het moment dat de indicatie radicale cystectomie wordt gesteld moet de diagnose cN0 gelden. Dus als cN+ patiënten neo-adjuvante chemotherapie hebben gekregen, vervolgens cN0 zijn op het moment dat de indicatie voor een radicale cystectomie wordt gesteld, dan mogen zij deelnemen aan de RACE studie.Welke type tumoren kan ik includeren?

Alleen patiënten met urotheelcelcarcinoom kunnen deelnemen aan de RACE studie. Andere type tumoren zoals plaveiselcel of zegelringcelcarcinoom worden geëxcludeerd.Krijg ik een financiële vergoeding voor mijn bijdrage?

Nee, om onafhankelijkheid te garanderen worden patiënten, artsen en ziekenhuizen niet betaald voor hun bijdrage aan de RACE studie.Hoe wordt ik als principal investigator genoemd bij RACE publicaties?

De principal investigator (PI) wordt genoemd als auteur onder het consortium "RACE study group". Hiermee kan elke PI gevonden worden in Pubmed. Deze constructie wordt vaker toegepast, zoals bijvoorbeeld bij de PRISMA-IPD Development Group.