RACE informatie

RACE studie: RAdicale Cystectomie Evaluatie


Informatie voor RACE  deelnemers


Aan de RACE studie nemen 20 Nederlandse ziekenhuizen deel. Urologen in deze ziekenhuizen vragen aan patiënten of zij interesse hebben in deelname. Er zullen in totaal ongeveer 340 mensen aan deze studie deelnemen.

  • De RACE onderzoeker neemt contact met u op over de vragenlijsten. U kunt de vragenlijsten digitaal of per post invullen. Vóór de operatie vult u de eerste vragenlijsten in.  • 1, 3, 6 en 12 maanden na de operatie vult u drie kwaliteit van leven vragenlijsten in. Daarnaast krijgt u maandelijks een zorggebruik vragenlijst toegestuurd (gedurende de periode van één jaar).

Uw bijdrage aan deze studie bestaat uitsluitend uit het invullen van deze vragenlijsten. Daarnaast worden er medische gegevens geregistreerd.


Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw uroloog of met het RACE studie onderzoeksteam (RACE@rijnstate.nl). Ook patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker heeft een e-mail adres opgesteld voor eventuele vragen (RACE@blaasofnierkanker.nl; secretaris@blaasofnierkanker.nl).